Biomassa quick supply service

Betrouwbare granulaire biomassa voor uw anaërobe reactor

Nieuwe anaerobe installaties worden opgestart met behulp van methanogeen actieve granulaire biomassa, die wordt geoogst uit bronreactoren.

Goed ontworpen en goed presterende reactoren hebben over het algemeen een netto groei van biomassa. Er zijn echter omstandigheden die kunnen leiden tot verlies of degeneratie van het slib, maar ook storingen kunnen leiden tot het verminderen van de hoeveelheid biomassa. In die situaties kan het nodig zijn om de biomassa aan te vullen, te enten of zelfs compleet te vervangen.

Paques heeft jarenlang ervaring met de levering van hoogwaardige biomassa. Steeds meer bedrijven met een afvalwaterzuiveringsinstallatie kiezen Paques als partner voor de levering van granulaire biomassa.

Meer informatie

Onze service afdeling is bereikbaar op +31 514 608 760 of mail