Mansveld enthousiast over Green Deal ‘Bioplastics uit gft’

15/11/2013

Een consortium bestaande uit Paques, TU Delft, Attero, Novamont en gemeente Venlo heeft daarvoor op dinsdag 12 november de Green Deal ‘Bioplastics uit gft’ getekend met minister Kamp en staatsecretaris Mansveld. Doel is de productie van afbreekbare plastic zakjes uit gftafval om de inzameling van organisch afval te stimuleren. De ondertekening vond plaats op de Innovatie-estafette in de RAI in Amsterdam.

Staatsecretaris Mansveld was in haar toespraak enthousiast over het project en noemde het een doorbraak. “Niet alleen vanwege het terugwinnen van grondstoffen, maar ook omdat aan afval een belangrijke meerwaarde wordt gegeven met de productie van snel afbreekbare bioplastics.” De ondertekende Green Deal is het eerste resultaat van het Onderzoek- & Opleidingsprogramma ‘Productie van grondstoffen uit organisch afval’, dat samen met het Ministerie van I&M is opgezet. Het is onderdeel van het overheidsprogramma ‘Groene Groei’ en het subthema ‘Van Afval naar Grondstof’.

Sluiten organische kringloop

De leden van het consortium willen uit gft-afval afbreekbare plastic zakjes produceren om de inzameling van organisch afval uit de keuken te stimuleren. Er zit nog steeds meer dan 35 procent organisch afval in het restafval. De plastic zakjes kunnen zo in de groene container, waaruit Attero grondstof terugwint voor de productie van nieuwe afbreekbare plastic zakjes. Resultaat is een gesloten kringloop die het organische aandeel in huisvuil reduceert. Attero ontwikkelde een tweefase-vergister in Venlo, waar al sinds 2010 vetzuren uit gft-afval ontsloten worden. Deze vetzuren worden nu nog omgezet in biogas voor de productie van duurzame energie, maar zullen in de toekomst omgezet worden in PHA, een goed afbreekbaar biopolymeer, waaruit de zakjes gemaakt worden. TU Delft en Paques ontwikkelen het hiervoor benodigde biologische proces. Vooronderzoek op laboratoriumschaal laat veelbelovende resultaten zien.

Pilotinstallatie

Het consortium bereidt de bouw van een proefinstallatie voor, waarmee het de technische, operationele en financiële haalbaarheid in 2014-2015 wil aantonen. Daar zijn ook Novamont als afnemer van het PHA-granulaat en leverancier van de afvalzakjes en de gemeente Venlo als gebruiker van de afvalzakjes bij betrokken. Zij zullen in de proeffase proeven met het eindproduct en de inzameling van keukenafval uitvoeren. Zo is elke schakel van de totale keten actief betrokken bij de ontwikkeling. Als de pilot succesvol is, wil Attero investeren in een fabriek, die in de periode 2016-2017 in bedrijf moet komen. Met dit project laat het consortium zien: ‘Afval is grondstof’!

Over het consortium

Attero
Attero richt zich op maximale terugwinning, hergebruik en nuttige toepassing van grondstoffen uit afval. Door innovatief te blijven denken en doen, wil het bedrijf steeds méér uit reststromen halen.
Paques
Paques is marktleider op het gebied van biologische afvalwater- en gas zuivering en helpt bedrijven en gemeenten een bijdrage te leveren aan de belangrijkste uitdagingen van deze tijd, namelijk vermindering van de water- en koolstofvoetafdrukken en terugwinning van waardevolle hulpbronnen.
TU Delft
De TU Delft - als vooraanstaande ingenieursuniversiteit in de wereld - ziet het als haar maatschappelijke opdracht om technologische oplossingen aan te dragen die significante impact hebben op de weg naar een duurzame samenleving en een bloeiende economie.
Novamont
Novamont is the leading company in the development and production of materials and biochemicals through the integration of chemistry, the environment and agriculture “Living Chemistry for Quality of Life”: to evelop materials and biochemicals through the integration of chemistry and agriculture, by starting up third-generation biorefineries in the local areas and providing application solutions that ensure efficient use of resources throughout their entire life cycle, with advantages for the social, economic and environmental system.
Gemeente Venlo
Regio Venlo heeft als eerste regio ter wereld Cradle to Cradle [C2C] volledig omarmd, om samen met alle partijen in de regio te laten zien dat een duurzame wereld geen utopie is, maar werkelijkheid wordt. C2C gaat uit van het continue opnieuw gebruiken van materialen, waardoor waardevolle grondstoffen niet verloren gaan, en is daarmee kostenbesparend en winstgevend.