Provincies Fryslân, Groningen en Drenthe bekijken start bouw innovatieve proeftuin BioBizz hub

9/1/2020

De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe én het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) brachten donderdagmiddag 9 januari 2020 gezamenlijk een werkbezoek aan de proeftuin BioBizz hub in Balk. Begin vorig jaar verleenden zij, samen met het ministerie van EZK, bijna € 2,3 miljoen euro subsidie, waarvan ruim €1.8 miljoen Europese subsidie (EFRO). Met de BioBizz hub versterkt Noord-Nederland zijn internationale kennis- en concurrentiepositie in de wereld op het gebied van water- en biobased technologie flink. De bouw van de proeftuin is in volle gang. In september 2020 zal de Biobizz hub geopend worden. Op dat moment zullen er minimaal 8 startups gevestigd zijn.

Van links naar rechts:  Henk Emmens (SNN), Carl Schultz (Paques), Tjeerd van Dekken (provincie Groningen), Henk Brink (Drenthe), Sander de Rouwe (Fryslan), Joost Paques (Paques).
Van links naar rechts: Henk Emmens (SNN), Carl Schultz (Paques), Tjeerd van Dekken (provincie Groningen), Henk Brink (Drenthe), Sander de Rouwe (Fryslan), Joost Paques (Paques).
Hoofdingang BioBizz hub
Hoofdingang BioBizz hub

Springplank naar de internationale markt

Nederland is wereldwijd koploper op het gebied van water- en biobased technologie.
In Noord-Nederland bruist het, mede door de aanwezigheid van diverse campussen van de innovatieve technologieën. Toch bereikt een goed prototype vaak niet of met veel omwegen de markt. Om dit te veranderen nam watertechnologiebedrijf Paques, met kantoren over de hele wereld en haar hoofdkantoor in Balk, in 2018 het initiatief om de proeftuin BioBizz hub op te richten. De BioBizz hub is integraal onderdeel van de WaterCampus in Noord-Nederland. Mede-eigenaar Joost Paques: “De BioBizz hub is de springplank naar de internationale markt. Hier kunnen startups en ondernemers hun innovaties opschalen en wij helpen hen om van hun prototype een goedlopend bedrijf te maken. We doen dit door te kijken hoe we nieuw ontwikkelde water- en biotechnologieën waardevol kunnen maken voor de maatschappij. Sleutelwoorden hierbij zijn afstemmen op de vraag, opschalen van de productie en introduceren op de markt.”

Impressie Flexhal van BioBizz hub
Impressie Flexhal van BioBizz hub

De bouw van de BioBizz hub is in volle gang. In de voormalige fabriekshallen van Paques in Balk bekeken gedeputeerden Sander de Rouwe (Friesland), Henk Brink (Drenthe) en Tjeerd van Dekken (Groningen) samen met het SNN de bedrijfsruimten in aanbouw voor zo’n tien geïnteresseerde startups. Naast eigen kantoorunits worden in de BioBizz hub een laboratorium, werkplaats en proefhal gerealiseerd. Deze faciliteiten zijn door de startups te gebruiken om hun product verder op te schalen. Uniek aan de BioBizz hub is dat de startups naast state-of-the-art faciliteiten tevens toegang krijgen tot de binnen Paques en haar netwerkpartners aanwezige kennis en ervaring. Denk hierbij bijvoorbeeld aan engineers die beschikbaar zijn voor vragen en salescollega’s van Paques die de startups bij de juiste klanten introduceren. Op 24 september 2020 wordt de proeftuin officieel geopend tijdens de European Water Technology Week.

Versterking internationale concurrentiepositie Noord-Nederland

Gedeputeerde Economie van provincie Fryslân Sander de Rouwe: “Met de BioBizz hub versterkt Noord-Nederland zijn internationale kennis- en concurrentiepositie in de wereld op het gebied van water- en biobased technologie flink. Het is een ‘community’ waar samenwerking, kruisbestuiving en co-creatie centraal staat. Zo krijgen Noord-Nederlandse innovaties krachtige kansen op de markt. Dit maakt onze regio op de lange termijn sterker.”

Krachten bundelen voor een aantrekkelijke regio

Zijn Groningse en Drentse collega’s, gedeputeerden Tjeerd van Dekken en Henk Brink: “Deze proeftuin draagt eraan bij dat we elkaar in Noord-Nederland kunnen inspireren met nieuwe ideeën en innovaties. We beschikken over een uitstekende basis voor groene economische ontwikkelingen van hoge kwaliteit. Dat komt door de aanwezigheid van een innovatieve chemiesector en maakindustrie, agribusiness en (glas)tuinbouw, samenwerking met de juiste kennisinstellingen en logistieke mogelijkheden. Wanneer we onze kennis samen ontwikkelen en delen, kunnen alle partijen vernieuwende technologieën nog slimmer op de internationale markt brengen.”
 
Meer informatie over de Biobizz hub kan gevonden worden op www.biobizzhub.com
 
De Biobizz hub wordt financieel mogelijk gemaakt door:

group financial sponsors BBH

Downloads:

- Persbericht (PDF)
- Foto bezoek aan BioBizz hub
- Sponsoren BioBizz hub
- Impressie tekening BioBizz hub 1
- impressie tekening Biobizz hub 2