Deelstroombehandeling Stoke Bardolph wint de Engelse AD & Biogas Industry award

4/7/2014

Op 2 juli j.l. hebben Severn Trent Water, NMC Nomenca en Paques bv de Engelse AD & Biogas industry award 2014 voor innovatie in rioolwater behandeling gewonnen met het Stock Bardolph project.

Persbericht
Paques, leverancier van de verschillende zuiveringsinstallaties, is trots deel uit te maken van dit duurzame project!

De Stoke Bardolph rioolwater zuiveringsinstallatie van Severn Trent in de omgeving van Nottingham bestaat uit een combinatie van verschillende innovatieve technologieën zoals PHOSPAQTM voor de terugwinning van fosfaten, ANAMMOX® voor de verwijdering van stikstof en BIOPAQ®UASBplus voor de productie van biogas. Dit project onderscheidt zich van anderen in een zeer effectieve terugwinning en verwijdering van nutriënten en een hoge biogas productie.

Het fosfaat afkomstig van het slib ontwateringscentraat wordt door middel van het PHOSPAQTM proces omgezet in een “slow release” meststof genaamd struviet. De ANAMMOX® technologie verwijdert op een effectieve wijze de ammonium met een aanzienlijke energiebesparing op de beluchtingkosten. De BIOPAQ®UASBplus anaerobe reactor behandelt het afvalwater waarbij bio-energie wordt geproduceerd voor een warmtekrachtkoppeling.

Het project Stoke Bardolph laat duidelijk zien wat Paques bedoelt met haar bedrijfsmotto: “revitalizing resources”.

Vergelijkbare installaties van Paques zijn ook op de municipale markt in Nederland te vinden, bijvoorbeeld de in aanbouw zijnde energiefabriek in Tilburg. Hier worden met een combinatie van PHOSPAQTM en ANAMMOX® vier deelstromen behandeld uit onder andere een slibvergisting en een THP-systeem. Zo worden ook hier naast schoon water nieuwe producten geproduceerd en draagt Paques bij aan de efficiënte werking van de energiefabriek.