Cijfers & Prijzen

Cijfers

Het effect op het milieu van de technologieën van Paques

Hoewel de technologieën van Paques hoofdzakelijk op economische gronden worden ontwikkeld, leveren de installaties van Paques aanzienlijke milieuvoordelen op.

  • Dagelijks behandelen wereldwijd meer dan 1048 anaerobe BIOPAQ®-installaties van Paques 25,8 miljoen kg organische verontreiniging.
  • Deze installaties produceren een hoeveelheid biogas die gelijk is aan de aardgasbehoefte van 2,8 miljoen huishoudens in Nederland.
  • Bovendien wordt 11,2 Mt CO2 per jaar minder uitgestoten.
Prijzen
Jaar Prijs
2011 Jos Pâques ontving de Hoogewerff Gouden Medaille 2011
2008 AGV Award voor BBA-technologie
2007 IChemE Awards: Sellafield Award voor uitstekende technische prestaties
2006 Cathay Pacific China Trader
2006 Environmental European Press (EEP) Award
2006 Care & Profit Prijs
2005 Deshima Award
2005 Global 100 Eco-Tech Award tijdens de Wereldtentoonstelling van 2005 in Aichi, Japan
2003 Jos Pâques en Sjoerd Vellinga ontvingen de Dow Energy prijs 2003
2002 Paques’ ANAMMOX®-technologie bekroond met Proces Innovatie Prijs (voorheen Machevo Technologie Prijs)
2002 Jos Pâques benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau
1999 Milieuprijs voor de industrie
1999 King Willem I Plaquette voor milieu en energie

VCA certificaat (SCC)

Paques is VCA gecerficeerd. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger werken en het aantal ongevallen te verminderen. De meest recente certificering is:

VCA SCC certificate march 2016