Bavaria

Meer dan 25 jaar goed functionerende afvalwaterbehandeling bij een brouwerij

In 1984 moest de Nederlandse bierbrouwer Bavaria de capaciteit voor de behandeling van afvalwater vergroten. Paques installeerde een BIOPAQ®UASB in de bestaande aerobe zuiveringsinstallatie, waardoor het aerobe slib werd verminderd en de beluchtingskosten werden verlaagd.

Meer dan 25 jaar later functioneert de installatie nog steeds goed. Er wordt 10,000 kg CZV/dag behandeld, waarbij dagelijks 2800 m3 biogas wordt gegenereerd.
In 2004 wilde Bavaria de zwavelwaterstof uit het biogas verwijderen, en PAQUES installeerde een THIOPAQ®-gaswasser. De installatie verwijdert 25 kg zwavel per dag, waarna het biogas klaar is voor de gasmotor waarmee elektriciteit en warmte worden opgewekt (ca 500 kWe geïnstalleerd vermogen, 5000 kWe per dag elektriciteitsproductie).