Cargill

Verwijdering van sulfaat uit proceswater van zetmeel

Een Nederlandse vestiging van het zetmeelverwerkingsbedrijf Cargill behandelt sulfaatrijk water met een anaerobe bioreactor. Hierbij wordt biogas met een hoog gehalte aan zwavelwaterstof geproduceerd. Cargill heeft gekozen voor de THIOPAQ®-technologie voor de verwijdering van de zwavelwaterstof, zodat aan de wetgeving voor sulfaatlozingen wordt voldaan. Ook twee productielocaties van Cargill in de Verenigde Staten passen THIOPAQ® biogasontzwaveling toe.