DSM

Succesvolle aanpassing van bestaande anaerobe afvalwaterbehandelingsinstallatie

Bij de productielocatie van DSM in Delft, Nederland, waren de bestaande driefasige afscheiders aan vervanging toe. Na 23 jaar in bedrijf te zijn geweest, functioneerden de bezinkers in de anaerobe afvalwaterbehandeling van het fermentatieproces niet meer naar behoren. Ze waren niet meer geschikt voor het genereren van biogas en konden niet worden gerepareerd.

DSM koos voor vervanging van de bestaande afscheidermodules door BIOPAQ®UASBplus modules om een goede verzameling van biogas en een optimale biomassa-retentie te waarborgen.

De technische en biologische opstart verliep snel en succesvol. De productie van biogas en de omzetting van CZV verlopen naar tevredenheid en voldoen aan de verwachtingen van DSM. De biomassa groeit langzaam en blijft netjes in de bioreactoren. Sinds de start in 2008 was er nagenoeg geen onderhoud en geen extra slib nodig.