Fabrikant van elektrische apparaten

Denitrificatie van afvalwater met behulp van elektrodialyse

Een fabrikant van elektrische apparaten maakt gebruik van een natriumnitraatoplossing voor een elektrochemisch etsproces. Het natriumnitraat leidde tot nitraatconcentraties in het afvalwater die te hoog waren om in het rioleringssysteem te worden geloosd. De mogelijke behandelingen waren biologische denitrificatie en elektrodialyse. Na vergelijking van beide oplossingen realiseerde de klant zich dat de operationele kosten van elektrodialyse de helft waren van de kosten van biologische denitrificatie. De investeringskosten waren vergelijkbaar.

Het tweefasige elektrodialyseproces concentreerde het natriumnitraat tot ca. 200 g/l en zorgde voor een verdunde stroom die minder dan 0,5 g/l bevat. Beide stromen konden in het elektrochemische etsproces worden hergebruikt.

De elektrodialyse-installatie is sinds 2003 operationeel.