McCain

Langere levensduur gasmotor na verwijdering van H2S

Het aardappelverwerkingsbedrijf McCain in Lelystad, Nederland, ontvangt biogas van zowel de anaerobe waterbehandelingsinstallatie als van de autoclaaf voor vaste deeltjes.
Het biogas, afkomstig van fermenterende aardappelschillen, bevat een hoog gehalte aan zwavelwaterstof. Ter voorkoming van corrosie van de gasmotor waarvoor het biogas als energiebron wordt gebruikt, zet de THIOPAQ®-technologie de zwavelwaterstof om in elementaire zwavel. De THIOPAQ®-technologie gaat soepel om met de dagelijks veranderende biogasstroom en is zeer eenvoudig in het gebruik gebleken.