Norske Skog

Levenslange afvalwaterbehandeling met aanpassing van de UASB

Norske Skog in Halden, Noorwegen runt een papierfabriek met een capaciteit van 1500 ton per dag, die dagelijks 900 ton mechanische pulp uit sparrenhout produceert. In 1992 installeerde Norske Skog een installatie voor de behandeling van effluent met een BIOPAQ®UASB-bioreactor. Na 15 jaar goed te hebben gefunctioneerd werden de UASB-modules door Paques aangepast om weer lange tijd goed en stabiel te kunnen functioneren.