Nyrstar Zinkfabriek

Zinkfabriek zonder vast afval

Nyrstar runt een zinkfabriek in Budel-Dorplein in Nederland waar 450 werknemers 260.000 ton zink per jaar produceren. De dochteronderneming is 100% eigendom van Nyrstar, 's werelds grootste producent van zink en een toonaangevend bedrijf in lood, zilver, goud en koper. Het productieproces levert twee spuistromen op die behandeld moeten worden: een zwak zure stroom uit de wastoren en een elektrolyse-spuistroom.

Van oudsher worden de zure stromen behandeld met calciumoxide om het zuur te neutraliseren en de metalen te laten neerslaan. Deze conventionele behandeling leidde tot een grote hoeveelheid verontreinigd gips dat rondom de smeltoven werd opgeslagen. In meer dan honderd jaar zinkraffinage was het verontreinigde grondwater onder de installatie vervuild geraakt met sulfaat en zware metalen zoals zink en cadmium. Er werd een geohydrologisch insluitsysteem (GHS) geïnstalleerd om een verdere verspreiding van de verontreiniging te voorkomen.

In 1992 ontwierp en bouwde Paques de eerste volwaardige SULFATEQ™ voor de behandeling van het water uit het GHS met een ontwerpdebiet van 230 m3/uur.

Vanaf juli 2000 verbood de wet de verdere productie van vaste reststoffen op de locatie. Dit betekende dat naar een alternatief moest worden gezocht voor de neutralisatie van zure spuistromen met calciumoxide afkomstig van de gasbehandeling en zinkelektrolyse.

Er werden verschillende alternatieve behandelingsprocessen bestudeerd om een proces te vinden waarbij geen vast of vloeibaar afval wordt geproduceerd. Een tweede SULFATEQ™-installatie werd in werking gesteld om het zuur met gegloeid erts te neutraliseren en het opgeloste zinksulfaat om te zetten in zinksulfide en elementaire zwavel, die vervolgens naar de rooster worden teruggevoerd. De locatie produceert daardoor geen vast afval en kan worden beschouwd als de eerste zinkfabriek zonder vast afval.