Paulaner

Vervanging van 20% van het aardgasverbruik door biogas uit afvalwater

Het maximaliseren van duurzame afvalwaterbehandeling door middel van gecombineerde anaerobe en aerobe technologieën in een fabriek met beperkte beschikbare ruimte.

"De Paulaner brouwerij, in het centrum van München, ligt op slechts 20 meter van woonhuizen in een dichtbevolkt gebied. Paques realiseerde hier een zeer efficiënte installatie op een zeer kleine footprint. Hoewel er per dag tot 20 ton CZV zowel anaëroob als aëroob wordt gezuiverd, veroorzaakt het systeem geen geuroverlast. Het geproduceerde biogas is van uitstekende kwaliteit, dat een CH4 waarde van 80-85 procent haalt. "

- Dr. Ing. Johannes Fischer, Operationeel / Milieu Manager van Paulaner -

Paulaner brouwerij werd geconfronteerd met hoge kosten door vervuiling. Om hierop te besparen besloot het bedrijf tot het ​​voorbehandelen van het afvalwater, vóór lozing op het stadsriool. Omdat de brouwerij in een woonwijk nabij het centrum van München is gelegen, werd de directe omgeving van de brouwerij in de zorgvuldige afweging meegenomen. Dit resulteerde in een pakket strenge eisen ten aanzien van het ontwerp en de constructie van de installatie.
Door de behandeling van het afvalwater op het terrein, wordt een significante vermindering van de lozingskosten bereikt.

Bij anaerobe zuivering worden organische componenten omgezet in waardevol biogas, waardoor lozingskosten en energiekosten gelijktijdig worden teruggebracht. Lees meer over de mogelijkheden van de Paques-systemen in de brochure.

Meer informatie

Download de brochure (in Engels) of neem contact met ons op.