Rioolwaterbehandelingsinstallaties in Brazilië

Rioolwaterbehandeling in Brazilië bij een kleine voetafdruk met BIOPAQ®UBOX

In Brazilië zijn vier complete BIOPAQ®UBOX installaties voor de behandeling van rioolwater gerealiseerd in 2011 en één is in aanbouw.

De ervaringen met de werking en de prestaties van de installaties in de gemeenten Tupi (5000 i.e.) en Igaraçu do Tietê (25.000 i.e.) zijn positief. De gemiddelde efficiëntie van de behandeling van CZV en BZV is respectievelijk 87% en 90% in Tupi en 80% en 83% in Igaraçu do Tietê. Na de opstartperiode van de Tupi-installatie werd de nitrificatie bekeken, wat leidde tot 71% verwijdering van TKN en 83% van NH4-N. De effluentkwaliteit was: CZV 59 mg/l, BZV 35 mg/l, TKN 18 mg/l, bezinkingsstoffen 0,3 ml/l uur. De waarde voor overtollig slib was ca. 0,15 kg TSS/kg CZV. Dat er geen stankoverlast was, is bevestigd in het nabijgelegen stedelijke gebied.