Tankreiniger ITC Holland

Nieuwe bioreactor leidt tot een grondiger zuivering en productie van biogas

Het Nederlandse tankreinigingsbedrijf ITC Holland Transport BV reinigt 100 tot 300 vrachtwagens per dag. Bij iedere reiniging wordt 1600 tot 2000 liter afvalwater geproduceerd met 5 tot 40 kg organisch materiaal. Voordat ITC de BIOPAQ®AFR installeerde, werd het afvalwater behandeld met een DAF-unit alvorens het in het rioolsysteem te lozen.

De belangrijkste drijfveer voor de overstap bij ITC was om uit afvalwater biogas te genereren en een grondiger zuivering die tot lagere lozingskosten zou leiden.

De bij ITC geïnstalleerde installatie voor afvalwaterbehandeling kan 168 m3 afvalwater per dag behandelen. Het afvalwater wordt verzameld in een buffertank. Vervolgens wordt het voorverwarmd in een warmtewisselaar alvorens het de BIOPAQ®AFR in gaat. De omzetting van CZV is 90%. Omdat vetten, olie en smeermiddelen ook in biogas worden omgezet en niet meer worden geloosd, zijn de opbrengsten veel hoger en de lozingskosten lager dan voorheen. De installatie is ontworpen om 825.000 m3 biogas per jaar te genereren. Dit wordt gebruikt als een duurzame energiebron voor de stoomketel. Het voorbehandelingsproces en de BIOPAQ®AFR staan op een oppervlakte van nog geen 150 m2.