Waterschap Rijnland

Gelijktijdige denitrificatie en fosfaatverwijdering uit effluent van rioolwaterbehandelingsinstallatie

Hoogheemraadschap van Rijnland is een Nederlands waterschap. Een van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) is Leiden-Noord.

Om aan strengere goedkeuringsniveaus van het uiteindelijke effluent te kunnen voldoen, is de RWZI Leiden-Noord uitgebreid met ASTRASAND® constante filtratie. Er is een nieuw filtratieconcept geïmplementeerd, waarbij nitraat en fosfaat in één enkele ASTRASAND® constante filtratiefase worden verwijderd.

De implementatie van dit nieuwe filterconcept was het resultaat van twee jaar durende proeven op ware schaal, waarbij de resultaten van ASTRASAND® enkelfasige filtratie gelijk waren aan die van een tweefasig filterconcept. Bij het enkelfasige filtratieconcept worden fysische filtratie van neergeslagen fosfaat en biologische omzetting van nitraat gecombineerd in één enkel filter, waardoor het filtratieoppervlak aanzienlijk wordt verkleind. Er is een totaal filtratieoppervlak van 120 m2 geïnstalleerd.