Waterschappen in Groot-Brittannië

Goedkeuringsniveaus halen met constante zandfiltratie

Een aantal installaties voor rioolwaterbehandeling van waterschappen in Groot-Brittannië moet aan strengere voorschriften voldoen met betrekking tot TSS-niveaus en TSS-gerelateerde BZV. Veel waterschappen hebben gekozen voor het installeren van ASTRASAND® constante zandfiltratie, omdat daarmee de vereiste goedgekeurde effluentniveaus worden bereikt. Een ander groot voordeel is dat het robuuste systeem buffervolumes voor terugloopwater overbodig maakt. Behalve TSS verwijdert ASTRASAND® ook ammonia, nitraat en fosfaat.