Waterstromen - Aviko

Productie van meststoffen uit afvalwater van de aardappelverwerking

Een combinatie van twee technologieën om ​​duurzame afvalwaterbehandeling tegen een laag total cost of ownership te maximaliseren.

"We werden overtuigd door het lage stroomverbruik, de terugwinning van de grondstoffen en de beperkte benodigde ruimte. De prestaties van het systeem tonen aan dat we de juiste beslissing hebben genomen"

-Richard Haarhuis, Operationeel Manager bij Waterstromen-

Sinds tientallen jaren wordt het afvalwater van de AVIKO aardappelverwerkende fabriek in Steenderen, Nederland, door middel van anaërobe UASB-technologie behandeld in de gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie Olburgen. Het afvalwater bevat veel eiwitten, zetmeel en fosfaat. Omdat het effluent van de UASB-reactoren nog steeds aanzienlijke hoeveelheden COD, NH4 en PO4 bevatte (met lozingskosten> EUR 1,5 miljoen per jaar) en de nieuwe KRW-regelgeving ten uitvoer moest worden gebracht, is Aviko op zoek gegaan naar een geschikte werkwijze om de grote hoeveelheden fosfaat en stikstof te verwijderen.

Een uitgebreide haalbaarheidsstudie van Waterstromen resulteerde in de selectie van de PHOSPAQTM proces in combinatie met de ANAMMOX® proces als perfecte manier om de gestelde doelen te bereiken. Lees meer over de integrale oplossingen van Paques in de brochure.
 

Voor meer informatie

Download de caseleaflet of neem contact op met ons.