BIOPAQ®ICX - Allard Case

Allard Emballages - producent van papier en golfkarton

Allard Emballages heeft de BIOPAQ®ICX technologie geïnstalleerd om aan de wettelijke lozingseisen te kunnen voldoen. Daarnaast heeft dit project de biogasproductie verhoogd met maar liefst 32%!

In de video hieronder wordt project nader toegelicht.