BIOPAQ®ICX - verbetering van anaerobe reactoren

BIOPAQ®ICX is uitermate geschikt om voor ombouw van bestaande anaerobe reactoren of voor toepassing in bestaande tanks.

De Service afdeling van Paques wordt regelmatig gevraagd om problemen van “non-Paques” reactoren op te lossen. Vaak gaat het om verlies van biomassa of tegenvallende biogasproductie. Met BIOPAQ®ICX, introduceert Paques een duurzame oplossing voor slecht presterende reactoren: