BIOPAQ®AFR

BIOPAQ AFR - anaerobic COD removal of fat containing wastewater by Paques

Afvalwater met vetten, oliën en smeermiddelen en/of vaste deeltjes zoals eiwitten en zetmeel kunnen effectief worden behandeld in de BIOPAQ®AFR. Deze anaerobe flotatiereactor (AFR) met een effectief slibretentiesysteem is een geïntegreerd systeem dat organische verbindingen in waardevol biogas omzet. Vooral afvalwater van de voedingsmiddelenindustrie is daarvoor geschikt. De compacte bioreactor behandelt afvalwater met een CZV-gehalte vanaf 5-70 g/l met plantaardige of dierlijke vetten bij korte hydraulische verblijftijden van 1 tot 8 dagen.

Het intensieve contact tussen de open bacterievlokken en de organische verbindingen in combinatie met de biomassa-retentie in de geïntegreerde flotatie-unit bepaalt het succes van deze technologie.

Voordelen van BIOPAQ®AFR

  • aanzienlijk lagere lozingskosten met in de meeste gevallen verwijdering van 90-95% van het CZV
  • produceert waardevol biogas
  • combineert de beste eigenschappen van de compacte en snelle anaerobe reactoren en de CSTR
  • compacte reactor: korte hydraulische verblijftijd en langdurige biomassa-retentie
  • vereist vooraf geen verzuring of afscheiding van vaste deeltjes
  • geeft geen geur af door het gesloten ontwerp
Typische eigenschappen van het influent
Eigenschap Specificatie van het influent
Soort industrie Voedingsmiddelenindustrie (zuivel, plantaardige oliën, slachthuizen)
CZV-niveau 5 - 70 g/l
% vetten Maximaal 50% van totaal CZV
BZV/CZV 0.3 - 0.6
TSS-belasting max. 70 g/l (vaste deeltjes moeten grotendeels biologisch afbreekbaar zijn)

Werkingsprincipe

Anaerobe bacteriën (slib) zetten de organische verbindingen om in biogas. Het influent wordt in de reactor gepompt, waar biogasliften het influent grondig met het slib mengen.

Een geïntegreerde flotatie-unit houdt het slib in de reactor. Het slib wordt constant vanuit de reactor naar de flotatie-unit gepompt, waar vaste deeltjes en vetten met behulp van biogas tot zweven worden gebracht (zogenoemd wit water). De flotatielaag valt terug in de reactor en wordt verder afgebroken.

Het gezuiverde effluent wordt van onder de flotatielaag afgezogen en bevat nagenoeg geen vaste deeltjes. Het gegenereerde biogas verlaat de reactor via de bovenkant en komt in een gasbuffer terecht.

De toepassing van een geïntegreerde flotatie-unit resulteert in hoge slibconcentraties en een lange slibverblijftijd. Aan de andere kant is de hydraulische verblijftijd zeer kort. Hierdoor is het reactorontwerp zeer compact.

Praktijkvoorbeelden voor BIOPAQ®AFR.