BIOPAQ®UASB

In de BIOPAQ®UASB-bioreactor worden organische verbindingen onder afsluiting van lucht door bacteriën omgezet in biogas. Op deze manier worden de kosten van het lozen van het effluent verlaagd en tegelijkertijd wordt groene energie geproduceerd.

BIOPAQ UASB - anaerobic COD removal by Paques

Het Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) proces is een veel toegepaste methode in de biologische behandeling van industriële effluenten. Paques past de BIOPAQ®UASB-technologie al meer dan twintig jaar toe en heeft de reactor tot een modulair systeem gestandaardiseerd. Wereldwijd zijn bijna vierduizend BIOPAQ®-modules in gebruik die 1.760.000 m3 effluent per dag behandelen. Eén module heeft een capaciteit van ongeveer 1 ton CZV/dag, ofwel 15 - 20 m3/uur. Deze modulaire benadering maakt configuratie van iedere vereiste specifieke indeling en capaciteit mogelijk.

De BIOPAQ®UASB-technologie wordt toegepast voor de behandeling van een breed scala van industriële en gemeentelijke effluenten, variërend van bier en dranken tot pulp en papier en chemisch en gemeentelijk rioolwater. De modules zijn verkrijgbaar via een wereldwijd netwerk van licentiehouders.

Daarnaast is een aanpassingsprogramma beschikbaar voor bestaande UASB-installaties. Paques heeft niet alleen veel ervaring in het moderniseren van de installaties van Paques zelf, maar ook in het verbeteren van de producten van andere leveranciers.

Voordelen van BIOPAQ®UASB

  • zeer efficiënte verwijdering van CZV
  • productie van biogas, een duurzame energiebron
  • modulair systeem
  • geringe reactorhoogte
  • corrosievrij ontwerp: tien jaar garantie
  • volledig toegankelijk voor inspectie en reiniging
  • gesloten systeem: geen geuremissiesns
Typische eigenschappen van het influent
Eigenschap Specificatie van het influent
CZV-niveau 1000 tot 20.000 mg CZV/l
Belasting 10 - 15 kg CZV/m3/dag

Werkingsprincipe

Het succes van de BIOPAQ®UASB-bioreactor is gebaseerd op de zogenoemde driefasige afscheider. Hiermee kan de reactor mengsels van gas, water en slib onder hoge turbulentie scheiden. Dit maakt compacte ontwerpen mogelijk.

In het gepatenteerde ontwerp van de BIOPAQ®UASB zijn meerdere gaskappen opgenomen voor de scheiding van biogas. De extreem grote scheidingsoppervlakken van gas en water zorgen zo voor een aanzienlijke vermindering van de turbulentie, wat relatief hoge belastingen van 10 – 15 kg/m3 per dag mogelijk maakt. Voor het scheiden in de BIOPAQ®UASB is een hoogte van slechts 1,0 meter vereist, waardoor flotatie-effecten en dus ook zwevende lagen worden voorkomen.

Praktijkvoorbeelden voor BIOPAQ®UASB

  • Productie van bevroren levensmiddelen: installatie van een g...

  • Levenslange afvalwaterbehandeling met aanpassing van de UASB...

  • Meer dan 25 jaar goed functionerende afvalwaterbehandeling b...