CIRCOX®

CIRCOX - aerobic COD removal by Paques - 1

Als een grondige verwijdering van CZV vereist is, wordt anaerobe behandeling doorgaans gevolgd door aerobe behandeling.

CIRCOX® is een volledig gesloten aeroob systeem dat uitstekende prestaties levert. Het systeem is zeer geschikt voor het aeroob reinigen van anaeroob effluent in stedelijke gebieden omdat de bioreactoren relatief klein zijn en weinig ruimte in beslag nemen, terwijl de technologie een groot volume omzet.

Naast verwijdering van CZV, nitrificeert CIRCOX® ammonia en verwijdert het systeem stikstof volledig met de speciale uitbreiding van een zuurstofloze zone. In combinatie met een DAF - dit is nodig omdat vaste deeltjes door het systeem spoelen - produceert CIRCOX® water van een hoge kwaliteit. Biologisch slib vormt zich langzaam in hoge concentraties op biofilms op dragermateriaal. Water, gas en biomassa worden zeer goed gemengd, wat leidt tot hoge omzettingssnelheden.

Voordelen van CIRCOX®

  • verwijdering van organische verbindingen (CZV), ammonia en sulfiden
  • compact ontwerp doordat de volumetrische belasting zes keer zo hoog is als bij conventionele systemen
  • hoge omzettingssnelheden (meer dan 5 kg CZV/m3 per reactor per dag)
  • geurloos uitlaatgas en effluent
  • goede zuurstoftransportsnelheden
  • lage biologische slibproductie

Typische eigenschappen

Eigenschap Capaciteit
Omzettingssnelheid CZV max. 8 kg CZV/m3/dag
Omzettingssnelheid ammonia max. 1,2 kg ammonia/m3/dag
Biomassaconcentratie 20 - 40 g/l VSS

Werkingsprincipe

CIRCOX® maakt gebruik van biofilm op dragermateriaal. Dit korrelige slib wordt zwevend gehouden met behulp van airlifts. Deze hebben een hoge dichtheid en uitstekende bezinkingseigenschappen. De korrels worden vastgehouden door een gekantelde plaatbezinker aan de bovenkant van de reactor.

Praktijkvoorbeelden voor CIRCOX®