PHOSPAQ™

Het PHOSPAQ™-proces wordt toegepast voor de terugwinning van fosfaat uit effluenten als struviet. Fosfaat is schaars aan het worden en dat maakt terugwinning steeds interessanter. PHOSPAQ™ is een kosteneffectieve technologie in vergelijking met bijvoorbeeld toevoeging van ijzerzouten. Bovendien is het geproduceerde struviet een uitstekende langzaam werkende meststof voor N, P en Mg.

PHOSPAQ - phosphate recovery by Paques

Het PHOSPAQ™-proces verwijdert biologisch afbreekbaar CZV, fosfaat (PO43-) en ammonium (NH4+) uit afvalwater. Met zuurstof wordt het CZV biologisch omgezet in nieuwe biomassa en CO2. Door magnesiumoxide (MgO) toe te voegen, bezinken fosfaat en ammonium als struviet (MgNH4PO4.6H20 of MAP). De struvietkorrels worden uit de waterfase verwijderd en zijn gereed voor gebruik in de landbouw (meststof). Het struviet voldoet aan de EU-normen voor meststof.

PHOSPAQ™ is bruikbaar vanaf ca.:

  • belasting: > 100 kg P/d
  • 50 mg/l PO4-P
  • 200 mg/l NH4-N

De verwijderingsefficiëntie is ca. 70-95%.

Voordelen van PHOSPAQ™

  • gecombineerde verwijdering van fosfaat en CZV in één reactor
  • beluchting levert zuurstof voor de biologische omzetting van CZV
  • beluchting levert optimale omstandigheden voor de vorming van struviet
  • door verwijdering van kooldioxide neemt de pH toe, waardoor de neerslag van struviet wordt gestimuleerd
  • struviet van een goede kwaliteit

Werkingsprincipe

Het PHOSPAQ™-proces vindt plaats in een beluchte reactor. Magnesiumoxide wordt toegevoegd om fosfaat te verwijderen dat door neerslag als struviet bij een pH van 8,2 tot 8,3 wordt teruggewonnen. De PHOSPAQ™-reactor is uitgerust met afscheiders die het struviet vasthouden.

Het struviet wordt door middel van een hydrocycloon vanaf de bodem van de reactor geoogst, vervolgens door een schroefpers geperst en ten slotte naar een container gevoerd. Het droge gewicht van het geoogste struviet ligt rond de 50% en de kristallen hebben een gemiddelde grootte van ca. 0,7 mm.

Praktijkvoorbeelden voor PHOSPAQ™