SULFATEQ™

SULFATEQ™ verwijdert sulfaat tot minder dan 300 mg/l en zet het om in hydrofiele (niet-klonterende) elementaire zwavel. Bovendien worden waardevolle metalen zoals koper, nikkel en zink als verkoopbare metaalsulfiden teruggewonnen.

Kalkbehandeling voor het verwijderen van sulfaat voldoet niet langer aan de overheidseisen voor sulfaatconcentraties of volledig opgeloste vaste deeltjes. Omgekeerde osmose en ionenuitwisseling lossen het probleem ook niet helemaal op. Daarbij worden de verontreinigende stoffen slechts geconcentreerd, terwijl SULFATEQ™ de verontreinigende stoffen in een waardevol product omzet.

SULFATEQ™ wordt standaard toegepast bij een sulfaatconcentratie in het influent van 1000-25.000 mg/l en een pH-waarde van 2-8. SULFATEQ™ wordt gebruikt als stand-alone-installatie of als laatste behandeling in een calciumoxide-gipsinstallatie.

De kracht van deze technologie ligt in haar vermogen om met één installatie meerdere problemen op te lossen: sulfaat verwijderen en tegelijkertijd metaal terugwinnen.

Typische toepassingen van SULFATEQ™

 • effluentbehandeling in de metaalindustrie
 • behandeling van zuur in wastorens
 • pekelbehandeling van omgekeerde osmose in combinatie met het terugwinnen van metaal om zo in totaal meer water terug te winnen
 • behandeling van zure afwatering van mijnen in combinatie met terugwinning van metalen
 • effluentbehandeling en terugwinning van metalen in de viscose-industrie voor het verwijderen van metaal, sulfaat en CZV
 • integratie met een kalkneutralisatie-installatie ter verbetering van het effluent, reductie van de totale hoeveelheid opgeloste vaste deeltjes en reductie van het slib en tegelijkertijd verhoging van de kwaliteit, met als gevolg minder wettelijke verplichtingen

Advantages of SULFATEQ™ over traditional/alternative methods for sulphate removal

 • effectieve verwijdering van sulfaat tot minder dan 300 mg/l
 • gebruik van tussenproduct (sulfide en alkaliteit) voor het terugwinnen van metalen of het produceren van elementaire zwavel
 • verwijdering van ionen die verantwoordelijk zijn voor hardheid (calcium en magnesium) tot minder dan respectievelijk 100 en 4000 mg/l
 • verwijdering van aciditeit zonder neutralisatiemiddelen zoals loog
 • toepasbaar voor pH-neutrale stroom (bijv. natriumsulfaatoplossingen)
 • een veilig proces onder omgevingsomstandigheden
 • betere selectiviteit van metalen, hogere productkwaliteit
 • verwijdering van 'moeilijk' oplosbare metalen, zoals mangaan, selenium en thallium
 • een flexibel, robuust en beproefd proces dat al 15 jaar wordt toegepast in volwaardige installaties
 • geen merkbare geur
 • gereduceerde eco-toxiciteit van het effluent

Werkingsprincipe

In wezen is SULFATEQ™ een proces in twee stappen. De eerste stap reduceert biologisch sulfaat door dit in snelle bioreactoren om te zetten in opgelost sulfide. Dit biologische proces maakt gebruik van een energiebron zoals alcohol of waterstofgas. De tweede stap oxideert het sulfide met gewone lucht tot elementaire zwavel en scheidt dit van de vloeistof. Aan de kernprocessen kan een extra stap worden toegevoegd voor het terugwinnen van waardevolle metalen.

Verwante producten: THIOTEQ™ voor het verwijderen/terugwinnen van metalen en BIOMETEQ™ voor het reinigen van effluent met lage metaalconcentraties.

Praktijkvoorbeelden voor SULFATEQ™