THIOTEQ™Metal

Waarom waardevolle opgeloste metalen weggooien? Waarom giftig metaal met een hoop gips mengen? De THIOTEQ™Metal-technologie wint opgeloste metalen terug uit vloeistoffen door de vorming van zeer zuivere metaalsulfiden. Deze kunnen worden verkocht of anders in zeer compacte vorm worden afgevoerd.

Het voor dit proces vereiste sulfide wordt ter plaatse in een bioreactor gegenereerd uit een goedkope zwavelbron bij omgevingstemperaturen en omgevingsdruk.

Typische toepassingen voor economisch aantrekkelijke terugwinning van metaal

Toepassing Bereik
Concentratie opgelost metaal 50 tot 5000 mg/l
pH-gebied < 0 tot 10
Temperatuurgebied 0 tot 80ºC
Standaard benodigde sulfide 100 kg tot > 20 ton per dag

Zie SULFATEQ™ voor gelijktijdige verwijdering van sulfaat en terugwinning van metalen.

Vergeleken met bezinking als metaalhydroxiden biedt THIOTEQ™Metal

  • lagere metaalconcentraties in het effluent
  • inkomsten uit metaalsulfiden: aantrekkelijke kapitaalopbrengst bij metaalconcentraties > 0,1 g/l
  • mogelijkheid om complexen en de meeste chelaatvormers te verwerken
  • betere bezinkings- en afwateringseigenschappen van het metaalsulfide-slib

Sulfidebezinksel zou op grote schaal worden toegepast als de hoge kosten voor transport, opslag en productie van sulfide op locatie (als NaSH of H2S) de praktische toepassing daarvan niet in de weg zouden staan.

De THIOTEQ™Metal-technologie lost dit probleem op met een biogene sulfide-generator die onder omgevingsomstandigheden ter plaatse en naar behoefte sulfide genereert. Het enige dat nodig is om de productie mogelijk te maken is elementaire zwavel, een voedingsbron zoals alcohol en enkele meststofachtige voedingsstoffen. Het sulfide wordt via een gesloten gasrecyclingsysteem vanuit de generator naar één of meerdere contactoren getransporteerd.

Voordelen van THIOTEQ™Metal ten opzichte van NaSH of ‘chemische H2S’

  • kosteneffectieve sulfidebron: lagere kosten per geproduceerde ton metaalsulfide
  • veilig proces onder omgevingsomstandigheden
  • sulfideproductie op locatie: geen transport en opslag van gevaarlijk sulfide
  • betere selectiviteit van metalen, hogere kwaliteit van het product
  • flexibel proces: de productie wordt op natuurlijke wijze aan de behoefte aangepast
  • robuust en beproefd proces

Werkingsprincipe

Het gepatenteerde THIOTEQ™Metal-proces van Paques bestaat uit twee fasen: een chemische en een biologische fase. Het te verwerken water doorloopt alleen de chemische fase. Het sulfide wordt in de biologische fase geproduceerd en via een gasrecyclingsysteem naar de chemische (bezinkings-)fase getransporteerd.

Biologische fase
Een biokatalysator produceert sulfide uit elementair zwavel en een organisch toevoermateriaal zoals ethanol. De biokatalysator ontstaat in een bioreactor met een zeer lange hydraulische verblijftijd en wordt niet beïnvloed door de eigenschappen van de processtroom. De bioreactor werkt onder omgevingsomstandigheden en is dus veilig.

Chemische fase - contactor
Sulfide wordt via een gesloten gasrecyclingsysteem naar de chemische fase getransporteerd, die uit een gas-vloeistofcontactor bestaat. Het H2S lost op in de procesvloeistof en reageert praktisch op hetzelfde ogenblik met het opgeloste metaal. Het gevormde metaalsulfide wordt via zwaartekrachtbezinking gescheiden en afgewaterd. Het arme gas wordt naar de biologische fase teruggevoerd.