Advies

Technisch/technologisch advies

Paques biedt u consultancydiensten van processpecialisten en ingenieurs. Ze geven advies op basis van vakliteratuur/onderzoek, eigen databanken, berekeningen, analyses op locatie of tests (bench-scale of pilots). Hiermee kan uw sitemanager de juiste keuzes maken voor de aanpassing of verbetering van het productie- of behandelingsproces.

Paques consultants waren eerder betrokken bij:
  • Het vergroten van de afbraakcapaciteit voor extra CZV
  • Het onderzoeken van procestoxiciteit van alternatieve toevoegsels
  • Verlaging van loogverbruik
  • Optimaliseren van benodigde nutriënten
  • Verbetering reactor prestaties
  • Verbetering van korrelvorming van biomassa

en zij kunnen u adviseren over elk ander procesgerelateerd vraagstuk dat u zou kunnen hebben.