Ombouw van reactoren

Sinds de jaren '80 zijn honderden anaerobe afvalwaterzuiveringssystemen gebouwd. Hoewel veel van deze reactoren nog werken, zijn deze systemen om technische of procesmatige redenen eigenlijk aan een revisie toe. Paques heeft een aantal designs waarmee deze bestaande reactoren, ongeacht de oorspronkelijke leverancier, kunnen worden omgebouwd in een nieuwe of beter-dan-nieuwe operationele toestand.

Doordat Paques een compleet pakket levert, inclusief her-opstart service, is een dergelijke grote revisie een goed alternatief voor de aanschaf van een compleet nieuwe reactor.

Hoewel elke reactor zijn eigen ontwerp kent en klantspecifieke onderdelen bevat, baseert Paques zijn rebuilds op beproefde standaard ontwerpen die leiden tot een verbeterde efficiency, lagere onderhoudskosten, een ongewijzigde fabriek lay-out, (her) gebruik van bestaande apparatuur en een langere levensduur van de reactor.

Een dergelijk project kan betekenen dat de reactor deels off-line gezet wordt, of dat er een bypass gelegd wordt naar een tijdelijke (extra) reactor. Paques assisteert u hierbij en is ook beschikbaar voor andere hulp, zoals het opslaan van het slib en het schoonmaken van de reactor en steigers. Over het algemeen is een rebuild een goed moment voor een grondige inspectie van de reactor en de leidingen.

Paques kan de volgende pakketen aanbieden: 

Meer informatie

Onze service afdeling is via de mail of telonisch bereikbaar op +31 514 608 500.