Verwijdering en herwinning van grondstoffen

Bedrijven en gemeenten moeten voedingsstoffen zoals stikstof en fosfaat uit hun effluenten halen voordat ze het water kunnen hergebruiken. Ook moet worden voldaan aan strenge afvoerlimieten met betrekking tot voedingsstoffenniveaus. Paques heeft een aantal technologieën waarmee aan deze eisen kan worden voldaan.

De technologieën van Paques bieden een aantal oplossingen voor

  • rejectiewaterbehandeling van slibafbraak
  • nabehandeling van anaeroob effluent
  • effluentbehandeling bij (gemeentelijke) installaties voor de behandeling van afvalwater

Rejectiewaterbehandeling van slibafbraak

Als het stikstofgehalte in het uiteindelijke effluent van de afvalwaterbehandelingsinstallatie hoger is dan voorgeschreven, is er een mogelijkheid om ammonia uit de afvoerstroom van de slibafbraak te verwijderen in plaats van de capaciteit voor het verwijderen van stikstof van de hoofdinstallatie te verhogen. Doorgaans komt 15-25% van de totale stikstofbelasting van een gemeentelijke afvalwaterbehandelingsinstallatie uit de afvoerstroom. De ANAMMOX® technologie van Paques verwijdert ammonia op een kosteneffectieve en duurzame manier. Door verkorting van de stikstofcyclus wordt ammonia verwijderd zonder gebruikmaking van een externe koolstofbron zoals methanol. Daarvoor is 60% minder energie nodig dan bij conventionele behandeling.

Nabehandeling van anaeroob effluent

Effluent van anaerobe reactoren bevat nog steeds een lage concentratie aan BZV en mogelijk ammonia en fosfaat. Paques biedt verschillende technologieën voor de nabehandeling van anaerobe effluenten.

De CIRCOX® reactor is een zeer efficiënt aeroob systeem voor de behandeling van anaerobe effluenten. De reactor maakt gebruik van een biofilm op dragermateriaal in een airlift-reactor. Dit compacte systeem is een volledig gesloten aeroob systeem en levert uitstekende zuiveringsprestaties, zodat het gezuiverde effluent direct in het oppervlaktewater kan worden geloosd. Verwijdering van BZV kan worden gecombineerd met totale verwijdering van stikstof (nitrificatie/denitrificatie) in één reactorsysteem.

De combinatie van PHOSPAQ™ en ANAMMOX® herwint en verwijdert fosfaat en ammonia op een rendabele en energiezuinige manier. In tegenstelling tot conventionele nitrificatie/denitrificatie is bij het ANAMMOX® proces geen koolstofbron nodig voor de denitrificatie. Dit betekent dat het volledige potentieel van BZV in het afvalwater behouden blijft om te worden gebruikt voor de productie van biogas. Verder vergt ANAMMOX® 60% minder energie. PHOSPAQ™ wint fosfaat terug als struviet dat als meststof kan worden gebruikt.

Effluentreiniging

Om de effluentkwaliteit van (gemeentelijke) afvalwaterbehandelingsinstallaties te verhogen, kan een behandelingsfase worden toegevoegd om de concentraties van stikstof, BZV, fosfaten en TSS te verlagen. De ASTRASAND® constante zandfiltratie-technologie is zeer effectief gebleken in de laatste fase van het verwijderen van ammonia en nitraat. De technologie zorgt ook voor een effectieve verwijdering van fosfaten, TSS en BZV. Het verwijderen van verschillende componenten kan in één enkele filter worden gecombineerd. Het ASTRASAND® filtratieproces verwijdert stikstof en fosfaat in totaal tot niveaus lager dan respectievelijk 2 mg/l en 0,15 mg/l.

Praktijkvoorbeelden voor verwijdering en terugwinning van voedingsstoffen