Ontzwaveling van biogas

Biogas wordt steeds belangrijker als bron van duurzame energie. Door middel van anaerobe afbraak geproduceerd biogas is meestal verontreinigd met zwavelwaterstof. De concentraties kunnen variëren van 200 ppm tot verscheidene volumeprocenten.

Verwijdering van H2S is vaak vereist om redenen van gezondheid, veiligheid, milieu en corrosie van apparatuur, zoals gasmotoren, boilers en leidingen. Ontzwaveling is ook nodig als biogas wordt verbeterd tot aardgaskwaliteit en in het gasnet wordt geïnjecteerd.

Van de vele beschikbare methoden is THIOPAQ® de meest elegante. Deze technologie is zeer betrouwbaar (> 98% productieve tijd) en verwijdert zwavelwaterstof zeer grondig. Belangrijk is dat de calorische waarde van het biogas behouden blijft, doordat het biogas niet met lucht of zuurstof wordt verdund.

De THIOPAQ® technologie wordt gebruikt voor het ontzwavelen van

  • biogas
  • ventilatielucht
  • gas van stortterreinen
  • gassen die H2S bevatten en afkomstig zijn uit de olie- en gasindustrie

Praktijkvoorbeelden voor ontzwaveling van biogas