Verwijdering van TSS/membraanfiltratie

Veel afvalwaterstromen bevatten zwevende deeltjes die moeten worden verwijderd of die problemen veroorzaken in systemen voor afvalwaterbehandeling verderop in het proces. Effectieve verwijdering van TSS is een belangrijke stap in het voldoende zuiveren van water voor hergebruik, waardoor er minder zoet water nodig is.

Paques biedt verschillende technologieën

  • ASTRASAND®: effluentreiniging met een constante, zelfreinigende zandfilter
  • ASTRASEPARATOR®: verwijdering van zwevende deeltjes op eenvoudige en effectieve wijze
  • MBOX™: een membraansysteem gecombineerd met biologische behandeling

De technologieën zijn geschikt voor een groot aantal verschillende soorten water, zoals

  • proceswater
  • afvalwater
  • oppervlaktewater
  • koelwater
  • grondwater

Praktijkvoorbeelden voor verwijdering van TSS/membraanfiltratie