Bier en dranken

Duurzaamheid van water is een belangrijk thema geworden voor FMCG-bedrijven. Veel bedrijven publiceren informatie over hun waterverbruik en zetten zich in voor het terugdringen van hun koolstof- en watervoetafdrukken. Paques-technologieën voor de behandeling van water en gas kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan het behalen van dit doel.

Door de snel stijgende kosten van proceswater en afvalwater worden proactief waterbeheer en afvalwaterbehandeling steeds belangrijker in de bier- en drankenindustrie. Een aanzienlijke verlaging van de lozingskosten wordt bereikt door afvalwater op de locatie te behandelen. Anaerobe behandeling zet organische componenten om in waardevol biogas, en tegelijkertijd worden de lozingskosten en energiekosten teruggebracht.

De stroom en chemische samenstelling van het afvalwater variëren aanzienlijk. Dit is een normaal gevolg van het brouw- en distilleerproces, maar het vereist een flexibele installatie. De specifieke kennis van Paques als het gaat om het bouwen van geurloze installaties in afgesloten ruimten is ook zeer nuttig voor deze industrie, omdat veel brouwerijen en distilleerderijen in stedelijke omgevingen zijn gelegen.

Paques combineert met succes anaerobe met aerobe en/of biomembraantechnologie en heeft meer dan 200 referenties in de bier- en drankenindustrie.

Praktijkvoorbeelden voor bier en dranken

  • Vervanging van 20% van het aardgasverbruik door biogas uit a...

  • Duurzame waterbehandeling met technologieën van Paques ...

  • Meer dan 25 jaar goed functionerende afvalwaterbehandeling b...