Chemische en farmaceutische bedrijven

Veel chemische en farmaceutische fabrieken streven naar verlaging van hun totale koolstof- en watervoetafdruk. Paques-technologieën ondersteunen dit streven door hun lage energieverbruik, productie van groene energie en terugwinning van waardevolle hulpbronnen.

Ieder chemisch en farmaceutisch proces produceert zijn eigen unieke combinatie van bijproducten in effluenten en gasvormige stromen die moeten worden behandeld. Het zuiveren hiervan en het terugwinnen van hulpbronnen vereist oplossingen op maat, gebaseerd op een grondige kennis van de productieprocessen.

De technologieën van Paques zetten opgeloste organische, stikstofhoudende, fosforhoudende en zwavelhoudende componenten uit effluenten en gassen om in hulpbronnen zoals biogas, elementaire zwavel en fosfaatmineralen. Het behandelde water en gas voldoen aan strenge kwaliteitseisen.

Paques heeft ruime ervaring die zich uitstrekt van fijne chemie tot de petrochemische industrie.

Voorbeelden van biogasproductie uit effluenten van de chemische industrie

  • PTA-fabrieken (purified terephthalic acid)
  • vezel- en viscosefabrieken
  • farmaceutische fabrieken

Op het gebied van de ontzwaveling van aardgas/raffinaderijgas werkt Paques nauw samen met Shell.

Praktijkvoorbeelden voor chemische en farmaceutische bedrijven

  • Fabrikant van viscosevezels lost drie problemen op met één e...

  • Energie- en ruimtebesparende oplossing voor het verwijderen ...

  • Succesvolle aanpassing van bestaande anaerobe afvalwaterbeha...

  • Groene energie uit PTA-afvalwater ...