Metaal en mijnbouw

Duurzame metaalterugwinning en waterzuivering

De metaal- en mijnbouwindustrie wordt zich meer en meer bewust van de mogelijkheden om waardevolle stoffen terug te winnen uit proces- en afvalwaterstromen. Het terugwinnen van deze stoffen combineert het genereren van omzet met het beschermen van het milieu.

Traditioneel werden in de metaal- en mijnbouwindustrie opgeloste metalen en sulfaten uit waterige proces- en afvalstromen verwijderd door neutralisatie met een alkalisch middel, zoals kalk. Echter, het gips en metaalhydroxiden die worden geproduceerd bij deze methode leiden tot complicaties bij het hergebruik van de waardevolle metalen, met grote hoeveelheden slib en stijgende kosten als resultaat.

Paques biedt beproefde bio-based technologieën voor het terugwinnen van waardevolle metalen en het stabiliseren van giftige metalen, waarbij ook het hergebruik van water voor proces-, grond- en afvalwater wordt meegenomen. Deze technologieën zijn inzetbaar in verschillende stadia van het metaal- en mijnbouwindustrie, van mijnbouw en ertsverwerking tot pyro- en hydrometallurgische metaalproductie en recycling. Het procesontwerp is flexibel en kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van elke situatie.
 

Duurzame en economisch aantrekkelijke alternatieven van Paques zijn:
  • SULFATEQ™ voor sulfaatverwijdering en optionele terugwinning van waardevolle metalen uit stromen die vrijkomen bij mijnbouw en de metaal producerende industrie (geconcentreerde stromen, spui-stromen, mijnwater etc.)
  • THIOTEQ™ Metal voor terugwinning van waardevolle metalen
  • THIOTEQ™ scorodiet voor verwijdering en stabilisatie van arseen

Praktijkvoorbeelden voor metaal en mijnbouw