Olie en gas

Gas en water spelen een zeer belangrijke rol in de olie- en gasindustrie. Hergebruik van water wordt in de gehele sector gestimuleerd door erkenning van de goede mogelijkheden om de geproduceerde afvalwaterstromen in een waardevol product om te zetten.

Paques biedt waterbehandelingsoplossingen voor het verwijderen van organische stoffen, zwavel en ammonia en andere bekende verontreinigende stoffen zoals cyanide, benzeen, tolueen, ethyleen en xyleen (BTEX). Zwavel kan met behulp van de THIOPAQ® technologie worden verwijderd. Zwavelhoudende logen zijn zeer geschikt voor biologische behandeling. Een ander voorbeeld is het verwijderen van sulfiden uit het condensaat dat ontstaat tijdens het koelen van het uitlaatgas van de vergasser (ruw synthesegas).

Paques biedt gasbehandelingsoplossingen voor het verwijderen van zwavelwaterstof uit gasstromen en heeft in nauwe samenwerking met Shell Global Solutions een biologische oplossing ontwikkeld. Deze technologie wordt Shell-Paques genoemd voor de behandeling van aardgas en synthesegas en THIOPAQ® voor de behandeling van raffinaderijgas.

De verschillende technologieën zijn ontwikkeld voor de belangrijkste problemen in de olie- en gassector, maar kunnen overeenkomstig de eisen van de klant ook voor zeer specifieke problemen worden ingezet.