ANAMMOX® granulaire biomassa

Paques heeft het exclusieve recht op alle beschikbare biomassa uit ANAMMOX® installaties wereldwijd. Dit stelt ons in staat om biomassa te leveren voor uw installatie, mits de biomassa voorhanden is en het transport niet langer dan enkele dagen in beslag neemt.

De sleutel tot een goed functionerend ANAMMOX® proces is een gezonde granulaire AMX-rijke biomassa. Zowel de reactoren als de operationele omstandigheden van Paquesinstallaties zijn volledig gericht op het verkrijgen van dit soort compacte microbiologische massa, waardoor Paques- relaties kunnen worden voorzien van actieve en goed functionerende ANAMMOX® biomassa.

Paques levert ANAMMOX® biomassa in IBC containers of als vracht. Zo nodig kan de biomassa worden geprepareerd zodat het een transport van meerdere dagen kan overleven.

Meer informatie

Neem contact op met onze service afdeling: mail of bel met 0514-608500.