Distilleerderijen

Duurzaamheid van water is een belangrijk thema geworden voor FMCG-bedrijven. Veel bedrijven publiceren informatie over hun waterverbruik en zetten zich in voor het terugdringen van hun koolstof- en watervoetafdrukken. Paques-technologieën voor de behandeling van water en gas kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan het behalen van dit doel.

Afvalwaterstromen afkomstig van de productie van (bio-)ethanol of alcohol zijn doorgaans zeer geschikt voor anaerobe behandeling, omdat ze organische verbindingen bevatten. Paques heeft ruime ervaring in een breed scala aan afvalstromen van distilleerderijen, zoals verdampercondensaat, verdund residu van distillatie (graan, fruit) en vinasse (rietsuiker).

Anaerobe BIOPAQ®IC bioreactoren waarborgen de hoogst mogelijke verwijderingssufficiëntie bij het verwijderen van organisch CZV. Opwekking van biogas uit effluentstromen maximaliseert de energie en verlaagt het verbruik van fossiele brandstoffen.

PHOSPAQ™ haalt waardevolle voedingsstoffen uit de afvalstromen, zoals stikstof en fosfor, die als langwerkende meststof worden gebruikt. Met ANAMMOX® kan overtollige stikstof worden verwijderd, waarbij in vergelijking met conventionele systemen tot 60% minder beluchtingsenergie wordt verbruikt en een externe koolstofbron zoals methanol overbodig wordt.

Met meer dan 100 referenties in de distilleerindustrie bezit Paques een uitgebreide kennis om de industrie oplossingen te bieden voor:

  • het opwekken van een maximumhoeveelheid energie (biogas) uit effluentstromen
  • het beperken van het verbruik van fossiele brandstoffen
  • het terugwinnen van waardevolle stoffen (zoals fosfaatmeststoffen)
  • het beperken van afval
  • het verminderen van toeslagen
  • Duurzame distilleerderij in Roseisle in Schotland ...

  • CZV-reductie in afvalwater van ethanolproductie-units ...

  • Afvalwater afkomstig van de productie van bio-ethanol is een...