Over ons

"Laten we de uitdaging voor een betere toekomst aangaan"

- Oprichter Jos H. J. Pâques -

In onze snelveranderende wereld wordt de mensheid geconfronteerd met grote uitdagingen: de opwarming van de aarde, de uitputting van waardevolle natuurlijke hulpbronnen en de grootste bedreiging: zoetwaterschaarste. Water is absoluut noodzakelijk voor het leven, essentieel voor de productie van energie, voedsel en goederen die nodig zijn voor sociaaleconomische ontwikkeling en cruciaal voor het behouden van gezonde ecosystemen op onze aarde.

Hoewel 70% van het aardoppervlak uit water bestaat is slechts 1% van deze immense hoeveelheid water zoet én beschikbaar voor menselijke consumptie of gebruik. De groeiende wereldbevolking, het veranderende klimaat en het streven naar een hogere levensstandaard verhogen de druk op deze toch al schaarse middelen. Daarom is integratie van waterzuivering, het opwekken van duurzame energie en hergebruik van middelen in productieprocessen van essentieel belang.

Ideeën en oplossingen

Al decennia lang helpt Paques bedrijven bij het verminderen van hun water- en CO2-voetafdruk en het terugwinnen van waardevolle hulpbronnen. Paques anaerobe waterzuiveringssystemen produceren energie (biogas) uit afvalwater terwijl het gezuiverd wordt. Tevens maken de systemen het hergebruik van water eenvoudiger.

Na de introductie van de eerste BIOPAQ® reactor in 1981 ontwikkelde Paques in nauwe samenwerking met partners een breed portfolio van geïntegreerde water- en gasbehandelingssystemen die kosteneffectief en zeer betrouwbaar blijken te zijn.

Wereldwijd kozen toonaangevende bedrijven uit verschillende branches Paques als partner om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van waterzuivering en duurzaamheid. Door het leveren van maatwerkoplossingen en hoogwaardige installaties onderhoudt Paques duurzame relaties met haar klanten.

Bewezen kwaliteit

In slechts enkele decennia werd het Nederlandse (tweede generatie) familiebedrijf Paques een  toonaangevende speler in water- en gasbehandeling. Vandaag de dag heeft Paques kantoren en/of productiefaciliteiten in Nederland, China, Brazilië, de Verenigde Staten van Amerika, Maleisië en India. Daarnaast beschikt het over een wereldwijd netwerk van professionele partners.

Geïntegreerde oplossingen

Met een groot aantal geïnstalleerde referenties (zo’n 2500 in meer dan 60 landen) heeft Paques bewezen een betrouwbare partner in business te zijn. Systemen voor water- en gasbehandeling vereisen een geïntegreerde aanpak. De kracht van Paques ligt in het bedenken van oplossingen die zelfs tegemoetkomen aan de meest vergaande eisen van klanten.

Voortdurende innovatie

Paques investeert veel in innovatie en ontwikkelt voortdurend nieuwe behandelingssystemen voor steeds nieuwe uitdagingen in afvalwaterstromen.

In de afgelopen decennia heeft het bedrijf vele innovatieve ideeën omgezet in succesvolle oplossingen voor klanten. Met speciale R&D-centra in Nederland en China is én blijft Paques een toonaangevend bedrijf op het gebied van de ontwikkeling van water- en gasbehandeling. De combinatie van kennis, ervaring, daadkracht en een multidisciplinaire aanpak staat garant voor een versnelde implementatie van onze oplossingen.