Hergebruik van water

Zoet water wordt steeds duurder en de beschikbare watervoorraad komt steeds meer onder druk te staan door de groei van de wereldbevolking en de verandering van het klimaat. Er wordt naarstig gezocht naar alternatieven voor de waterbalans in fabrieken. Behalve de hogere kosten van zoet water stijgen ook de kosten voor het lozen van water. Hergebruik van afvalwater slaat twee vliegen in één klap: het vermindert zowel de inname van zoet water als de lozing van afvalwater.

In de papierindustrie is recycling van water en afvalwater al een gangbare praktijk. Het water wordt meestal hergebruikt voor het maken van papierpulp. Paques heeft ook een toenemend aantal referenties in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, waar water vaak wordt hergebruikt als keteltoevoerwater en reinigingswater.

Praktijkvoorbeelden voor hergebruik van water