MBOX™

MBOX™ is een extern dwarsstromend systeem met buisvormige membranen. Deze technologie wordt doorgaans toegepast als ultrafiltratiestap voor hergebruik van water.

MBOX™ bevat het gepatenteerde BioAir DS-systeem dat zich door een zeer laag energieverbruik en een lange levensduur van de membranen duidelijk onderscheidt van andere systemen.

Laag energieverbruik en lange levensduur van de membranen

Het energieverbruik is laag omdat lucht na de influentstroom vanaf de bovenkant van de membraanmodules wordt geïnjecteerd. De luchtbellen zorgen voor een schuifkracht op het membraanoppervlak. Dit leidt tot grote turbulentie, waardoor vervuiling wordt voorkomen en tegelijkertijd de watersnelheden laag worden gehouden. Ook worden lucht en influent gelijkmatig over alle afzonderlijke buizen verspreid.

Omdat de watersnelheden laag worden gehouden, is het drukverlies over de lengte van het membraan ook laag en is de transmembraandruk over de gehele lengte van de buizen gelijk. Zo kan de terugloopdruk voor het reinigen van het membraan ook laag worden gehouden en over de gehele buislengte effectief blijven. Bovendien maakt dit reiniging zonder onderbreking van de influentstroom mogelijk.

Dankzij het later geplaatste luchtinjectiesysteem wordt het membraanoppervlak constant gereinigd. Dit verlengt de levensduur van het membraan omdat er minder chemische reiniging nodig is.

Voordelen van MBOX™

  • energie-efficiënte membraaninstallatie met dwarse stroming
  • effectief gebruik van alle membraanbuizen
  • weinig vervuiling door maximale turbulentie op het membraanoppervlak
  • lage terugloopdruk is effectief om het membraan over de gehele lengte te reinigen
  • langere levensduur van het membraan omdat er zeer weinig chemische reiniging nodig is