THIOTEQ™Scorodite

THIOTEQ™Scorodite is een proces voor het veilig immobiliseren van arseen uit vloeistoffen via biologische vorming van zeer stabiel bioscorodiet (FeAsO4.2H2O).

Momenteel is de meest acceptabele manier om arseen af te voeren door middel van een chemisch proces dat mineraal scorodiet (FeAsO4.2H20) produceert. ARSENOTEQ™ produceert met succes volledig gekristalliseerd scorodiet in een biologisch proces, waarbij het arseenniveau in één stap van meerdere grammen per liter tot milligrammen per liter wordt gereduceerd.

Standaardtoepassing van THIOTEQ™Scorodite

  • vloeistoffen met arseenconcentraties met minimaal 1 g/l arsenaat

Voordelen van THIOTEQ™Scorodite ten opzichte van chemische processen voor het verwijderen van arseen

  • gebruik van gewone lucht als oxidatiemiddel
  • werkt bij een lagere temperatuur dan andere scorodiet-technologieën
  • een lagere uitloogsnelheid, ruim onder de overheidseisen
  • minder toevoeging van ijzer, minder vast afval dan ijzerarsenaat
  • bioscorodiet is stabieler dan scorodiet uit conventionele processen

Werkingsprincipe

Het gepatenteerde THIOTEQ™Scorodite-proces is gebaseerd op de productie van scorodiet met behulp van bacteriën. Deze bacteriën oxideren ijzer en (optioneel) arseen tot de reactieproducten voor de vorming van scorodiet (ijzer en arsenaat). De in situ bio-oxidatie met gewone lucht beperkt de oververzadiging in de bioreactor tot een minimum. Dit leidt tot pure scorodietkristallen met een hoge stabiliteit in uitloogtesten.

THIOTEQ™Scorodite bevindt zich momenteel in de proeffase.