Waterschappen

Strengere criteria voor de goedkeuring van lozingen, lager energieverbruik, verlaging van de CO2-uitstoot, geavanceerde verwijdering van voedingsstoffen uit effluent, grotere capaciteit en gedecentraliseerde behandeling zijn de moderne trends waar waterschappen en gemeenten mee te maken hebben.

Om aan de nieuwe normen te kunnen voldoen, zijn gemeenten op zoek naar specifieke oplossingen.

Als een van de toonaangevende bedrijven in biologische zuivering ontwikkelt en produceert Paques technologieën voor

  • verwijdering van ammonium uit afwateringsvloeistoffen van autoclaven
  • verwijdering en terugwinning van fosfaat uit afwateringsvloeistoffen van autoclaven
  • tertiaire effluentreiniging
  • tertiaire verwijdering van voedingsstoffen / (de)nitrificatie
  • scheiding van vaste deeltjes
  • ultracompacte rioolwaterbehandeling (combinatie van anaerobe/aerobe behandeling)
  • behandeling van terugloopwater
  • ontzwaveling van biogas voor groene energie

Praktijkvoorbeelden voor gemeenten