Waterschap Hollandse Delta (RWZI Rotterdam)

Aan strenge eisen voor stikstofniveaus voldoen met ANAMMOX®

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Rotterdam heeft een capaciteit van 620.000 inwonerequivalenten (i.e.) en bestaat uit een tweefasig A-B-proces. Waterschap Hollandse Delta was de eerste die koos voor ANAMMOX® als het proces dat de voorkeur verdient voor het terugwinnen van stikstof uit de afvoerstroom. Vijftien procent van de stikstofbelasting van de RWZI is afkomstig van de afvoerstroom van de autoclaaf. Toen de lozingslimieten strenger werden heeft het Waterschap Hollandse Delta besloten om de bestaande reactor uit te breiden met een kostenefficiënt en duurzaam proces, omdat behandeling van de afvoerstroom vanuit de centrifuge veel methanol en elektriciteit verbruikt.

De ANAMMOX®-technologie bespaart ruim 250 ton methanol per jaar en 275.000 kWh elektrische stroom. De productie van slib bij de behandeling van de afvoerstroom wordt met 40 ton droge stof verminderd. ANAMMOX® leverde een besparing aan operationele kosten op van € 125.000 per jaar en verkleinde de koolstofvoetafdruk van de RWZI met 500 ton per jaar. Daarnaast verwijdert de ANAMMOX®-reactor meer dan 95% van het ammonium en ruim 85% van de stikstof uit de afvoerstroom, terwijl slechts 72 m3 aan ruimte nodig is.