Bio-energie

Paques heeft een zeer interessante positie in de bio-energiesector als zowel

  • leverancier aan de bio-energie-industrie
  • producent van bio-energie

Leverancier aan de bio-energie-industrie

Paques biedt oplossingen aan de sector (bijv. producenten van bio-ethanol en biodiesel) voor de behandeling van water- en gaseffluenten om te voldoen aan de lozingsvoorschriften en om biogas uit het afvalwater te produceren.

Producent van bio-energie

Meer dan 800 BIOPAQ® installaties van Paques produceren biogas dat voldoet aan de aardgasbehoefte van 1,7 miljoen Europese huishoudens.

Paques zet zich in voor het optimaal benutten van grondstoffen voor de productie van bio-energie.

Wanneer afvalwater of autoclaaftoevoer zwavelverbindingen bevat, bevat het gegenereerde biogas zwavelwaterstof. Het THIOPAQ® ontzwavelingsproces verwijdert deze verbinding op kosteneffectieve wijze met een zeer hoge productieve tijd (> 98%).

Systemen met actief slib verwijderen het resterende CZV na anaerobe behandeling. Andere Paques-technologieën herwinnen fosfaat en verwijderen ammonium.

De anaerobe systemen van Paques zijn geschikt voor uiteenlopende afvalwaterstromen, zoals

  • verbruikt waswater
  • condensaat uit verdampers
  • condensaat uit dried distillers grain soluble (DDGS) drogers
  • verdund residu van distillatie

Praktijkvoorbeelden voor bio-energie

  • Compacte bioreactor bespaart energiekosten bij de verwerking...

  • Afvalwater afkomstig van de productie van bio-ethanol is een...