Textiel en looierijen

Textiel

Afvalwater van textiel heeft normaal een hoge pH-waarde, een hoge organische verontreiniging en een hoge zoutconcentratie (meestal sulfaat). Bovendien is het giftig en gekleurd. De samenstelling van het afvalwater varieert per productieproces: ontsterken, reinigen, verven en afwerken leiden tot een volledig andere afvalwaterkwaliteit.

Het grootste probleem is vaak de kleur en de giftigheid. Alleen biologische aerobe behandeling is onvoldoende en combinatie met chemische en fysische behandeling is erg duur. Paques past anaerobe en aerobe behandeling toe als de concentratie van CZV hoog genoeg is en de kleur en de giftigheid moeten worden verwijderd.

Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat alleen een combinatie van deze technologieën echt succesvol is. Het verwijderen van CZV bij de anaerobe behandeling blijft meestal beperkt tot 40-60%, maar in combinatie met aerobe behandeling wordt 80-90% verwijderd. Met nabehandelingstechnologieën (verwijdering van TSS en adsorptie/membraantechnieken) kan Paques de beste oplossing voor de behandeling van textiel afvalwater ontwikkelen en realiseren, afhankelijk van de samenstelling en van de verfstoffen en de gebruikte soorten.

Looierijen

De behandeling van afvalwater uit looierijen leidt tot grote hoeveelheden vast afval als gevolg van chemische bezinking en aerobe behandeling. Het slib dat daarbij ontstaat moet tegen hoge kosten worden afgevoerd. Behandeld water bevat ook verhoogde concentraties van sulfaat en chloriden. Veel looierijen zijn op zoek naar oplossingen om de hoeveelheid vaste stoffen in het afvalwater te verminderen.

Een combinatie van slibafbraak en anaerobe afvalwaterbehandeling vermindert niet alleen de hoeveelheid vast afval, maar produceert ook winstgevend biogas. De afbraakfase kan worden verlengd voor de behandeling van ander looierijafval, zoals vleesrafels en afsnijsels. Anaerobe behandeling van afvalwater met een hoog sulfaatgehalte is mogelijk; na reductie van sulfaat tot sulfide verwijdert het biologische sulfide-oxidatieproces het sulfide efficiënt uit het afvalwater of het gas door omzetting in biozwavel.

Het resultaat is een sulfidevrij effluent met een laag sulfaatgehalte zonder dat bezinking van sulfide met behulp van ijzerhoudende chemicaliën nodig is. Afhankelijk van de uiteindelijke lozingslimieten kan ANAMMOX® of aerobe nabehandeling worden toegepast voor de verwijdering van stikstof.

Praktijkvoorbeelden voor textiel en looierijen