Anaerobe CZV verwijdering

Bij anaerobe behandeling zetten bacteriën in een zuurstofloze omgeving organische verbindingen (CZV) om in biogas. De bacteriën verwijderen niet alleen verontreinigende verbindingen uit het effluent, waardoor de lozingskosten worden teruggebracht, maar ze produceren tegelijkertijd groene energie.

Organische componenten (CZV) worden omgezet in CH4 + CO2 + BIOMASSA

De productie van biogas uit landbouwafval, gemeentelijk slib en afvalwater heeft de interesse gewekt van wetenschappers, de industrie en gemeenten. Deze belangstelling neemt snel toe, omdat de voorkeur wordt gegeven aan duurzame energiebronnen in verband met het beperken van de opwarming van de aarde. Biogas bestaat hoofdzakelijk uit methaan en uit een kleine hoeveelheid koolstofdioxide. Het kan worden gebruikt als brandstof voor het opwekken van energie, het produceren van stoom en voor droogprocessen.

Nieuwe technologieën

Paques is in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw begonnen met het ontwerpen en leveren van installaties voor het omzetten van CZV in biogas met behulp van de BIOPAQ®UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) reactor. Dit was een uitvinding van professor Gatze Lettinga van de Landbouwuniversiteit Wageningen in Nederland. De reactor werd opgeschaald van proefreactor tot een volwaardige reactor en voor veel soorten afvalwater ingezet.

Al snel werd Paques de wereldwijde marktleider in anaerobe behandeling. De positie van het bedrijf werd verder versterkt door de ontwikkeling van een nieuw type anaerobe reactor, de BIOPAQ®IC (Internal Circulation) reactor genoemd. Zowel de BIOPAQ®UASB reactor als de BIOPAQ®IC reactor wordt gebruikt voor afvalwaterbehandeling met uiteenlopende concentraties koolhydraat, variërend van 1000 tot 20.000 mg CZV/l.

Binnen deze schaal vormen de bacteriën korrels met zeer goede bezinkingseigenschappen. Daarboven hebben de bacteriën een meer vlokachtige structuur en hiervoor heeft Paques de BIOPAQ®UASBplus reactor ontwikkeld. Voor meer geconcentreerde soorten afvalwater die fijne organische deeltjes en/of vet en eiwitten bevatten, ontwierp Paques de BIOPAQ®AFR (Anaerobic Flotation Reactor).

Voor gedecentraliseerde rioolwaterbehandeling in warmere klimaten heeft Paques de zeer compacte BIOPAQ®UBOX ontwikkeld, die een eerste fase van anaerobe behandeling combineert met een tweede fase aerobe behandeling.

De reactoren van Paques worden gebruikt in alle soorten industrieën en toepassingen, zoals voedingsmiddelen, pulp en papier, bier en dranken, distilleerderijen en chemische en farmaceutische bedrijven.

Praktijkvoorbeelden voor anaerobe verwijdering van CZV