Visie & Missie

Visie

Paques biotechnologie helpt bedrijven de inname van zoet water te verminderen, de koolstofvoetafdruk te reduceren en waardevolle hulpbronnen uit afval terug te winnen. Belangrijke mondiale veranderingen maken de integratie van waterzuivering, duurzame energieopwekking en hergebruik van hulpbronnen steeds belangrijker.

Water
Waterschaarste is een van de belangrijkste uitdagingen op dit moment en voor de toekomst. Water is een eerste levensbehoefte. Het is van essentieel belang in de productie van voedingsmiddelen, goederen en energie, voor de sociaaleconomische ontwikkeling en voor het in stand houden van gezonde ecosystemen. Hoewel 70% van het aardoppervlak uit water bestaat, is slechts 1% daarvan zoet water en geschikt voor consumptie door mensen. Een groeiende wereldbevolking, een veranderend klimaat en een hogere levensstandaard verhogen de druk op de reeds schaarse hulpbronnen.

Energie
Constante opwarming van de aarde en uitputting van de reserves aan fossiele brandstoffen dwingen ons om alternatieve, duurzame energiebronnen te zoeken. Er is een nauw verband tussen energie en water, aangezien de één nodig is om de ander te kunnen gebruiken.

Hulpbronnen
De natuurlijke hulpbronnen in de wereld raken uitgeput. Denk bijvoorbeeld aan fosfaat, een essentieel element in de productie van voedingsmiddelen. Verwacht wordt dat de helft van de huidige hoogwaardige hulpbronnen in de wereld voor het einde van deze eeuw verbruikt zullen zijn. Daarnaast zullen de reserves van sommige basismetalen naar verwachting binnen twintig jaar zijn uitgeput.

Missie

revitalizing resources
De missie van Paques is het ontwerpen van biotechnologische processen voor het zuiveren van water- en gasstromen om de duurzaamheid van bedrijven te verbeteren en een bijdrage te leveren aan een gebalanceerde verbetering van Mensen, Winst en Planeet door hulpbronnen nieuw leven in te blazen.