Aerobe verwijdering van CZV

In een aeroob behandelingssysteem wordt lucht geïnjecteerd die door de aerobe bacteriën gebruikt wordt om BZV in koolstofdioxide en water om te zetten.

Organische componenten + O2 worden omgezet in H2O + CO2 + BIOMASSA

De primaire behandeling voor het verwijderen van vaste deeltjes en de anaerobe behandeling worden dus doorgaans gevolgd door aerobe behandeling.

Paques biedt verschillende oplossingen voor aerobe nabehandeling, zoals

  • actief slib om een voor lozing in het oppervlaktewater geschikte kwaliteit te verkrijgen
  • snelle beluchting voor oxidatie of geurende verbindingen
  • CIRCOX® airlift-technologie voor situaties waarin de beschikbare ruimte zeer beperkt is
  • BIOPAQ®UBOX voor een compacte combinatie van anaerobe en aerobe behandeling

Systeem met actief slib

Het systeem met actief slib bestaat uit een beluchtingsfase - en een anoxisch/oxisch compartiment als stikstof moet worden verwijderd - en secundaire sedimentatie met slibretournering. De mogelijkheden zijn oppervlaktebeluchting van de hoogste kwaliteit, beluchting met fijne belletjes en straalbeluchting.

Na de secundaire zuivering kan de verdere behandeling bestaan uit filtratie, denitrificatie (om zeer lage stikstofconcentraties te verkrijgen) of effluent-ontharding. Zie voor stikstofverwijdering bij hogere concentraties en filtratie ANAMMOX® en ASTRASAND®.

Snelle beluchting

Snelle beluchting is vaak vereist als behandeld water wordt hergebruikt of als water door een rioleringssysteem wordt geleid. De belangrijkste reden hiervoor is geurbeheersing, maar ook wordt er extra CZV verwijderd. Dit is vooral het geval als de beluchtingstank wordt gevolgd door verwijdering van vaste deeltjes, zoals DAF (Dissolved Air Flotation).

CIRCOX®

Lees meer op de CIRCOX® productpagina.

BIOPAQ®UBOX

Lees meer op de BIOPAQ®UBOX productpagina.

Praktijkvoorbeelden van anaerobe verwijdering van CZV