ADM Rothensee

Compacte bioreactor bespaart energiekosten bij de verwerking van oliezaad

ADM Rothensee is het grootste oliezaadverwerkende bedrijf in Duitsland en produceert onder andere biodiesel uit plantaardige oliën. Het afvalwater is afkomstig van verschillende productie-units van de fabriek en wordt gecombineerd tot één enkele stroom.

Als gevolg van de uitbreiding van de productiecapaciteit voldeed de bestaande aerobe afvalwaterbehandelingsinstallatie niet meer. Vergroting van de beluchtingscapaciteit van de bestaande installatie voor behandeling van de hoge CZV-belasting zou veel energie voor de beluchting vergen en dit zou leiden tot een zeer hoge slibproductie. De kosten voor de behandeling van afvalwater werden aanzienlijk verlaagd door de installatie van de compacte BIOPAQ®IC-reactor als anaerobe voorbehandeling.