THIOPAQ®

Gas dat zwavelwaterstof (H2S) bevat kan effectief worden ontzwaveld met behulp van de THIOPAQ®-technologie.

De THIOPAQ® is in samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstituten en klanten door Paques ontwikkeld. Het systeem kan worden toegepast op een brede range van H2S-bevattende biogasstromen en kan worden gecombineerd met alle biologische anaerobe systemen. De milde basische oplossing in de THIOPAQ® wordt continu biologisch geregenereerd. Het gas met H2S wordt in tegenstroom in contact gebracht met het waswater in de THIOPAQ® waardoor de aanwezige sulfide wordt geoxideerd tot elementaire zwavel.

Het systeem biedt een zeer hoge H2S-verwijderingsefficiëntie (> 99,5%) en het biogas verlaat aan de bovenkant nagenoeg zonder zwavelwaterstof de absorptiekolom. De vloeistof met sulfide stroomt naar de bioreactor, waar bacteriën het sulfide oxideren en onder zuurstofbeperkende omstandigheden omzetten in zwavel en loog.

Na behandeling in de THIOPAQ® scrubber kan het biogas worden gebruikt in een gasmotor of ketel, maar het kan ook aan een lokaal microgasnet worden geleverd. Een andere optie is het upgraden van het gas naar biomethaan, waardoor het geschikt wordt voor het gebruik als brandstof voor voertuigen of een normaal gasnetwerk. De elementaire zwavel die door de THIOPAQ® wordt geproduceerd kan eventueel worden benut als hoogwaardige meststof.

THIOPAQ® is een (bio)gaswasser en kan worden toegepast voor

  • biogas (van anaerobe afvalwaterbehandeling, anaerobe afbraak, afvalstortplaatsen, enz.)
  • ontluchtingslucht met zwavelwaterstof
  • raffinaderij gas
  • gassen met zwavelwaterstof in de olie- en gasindustrie en de petrochemische industrie

Werkingsprincipe THIOPAQ®

De THIOPAQ®-installaties variëren van zeer kleine standaardunits tot zeer grote ontwerpen op maat. De (bio)gasstromen variëren van 10 Nm3/uur tot meer dan 50.000 Nm3/uur. De dagelijkse zwavelbelastingen variëren van 10 kg tot 50 ton. Met meer dan 160 THIOPAQ®-installaties over de hele wereld heeft deze technologie zijn doeltreffendheid bewezen.